Saturs un vietne radīti projekta "Senie amati - no tradīcijām līdz mūsdienām" ietvaros projekta Nr. 19-00-A019.333-000002

Finansētājs: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Īstenotājs: BDR "Partnerība laukiem un jūrai" sadarbībā ar BDR "Ropažu Garkalnes partnerība"

Vietnes uzturēšanu un administrēšanu nodrošina: Tukuma novada Dome
Tālruņa numurs: +371 26197340
E-pasts: arturs.doveiks[e]tukums.lv

Pievienot jaunu uzņēmumu/saimnieciskās darbības veicēju.